Als een iets grotere organisatie aan de slag gaat met Content Marketing, zul je ook wat organisatorische maatregelen moeten nemen. Immers, content wordt vaak op meerdere plekken gemaakt, bewerkt en verspreid.

Om nu te voorkomen dat er veel werk dubbel wordt gedaan is het handig om daar, eventueel ondersteund door een systeem, goede afspraken over te maken. Dit is ook een belangrijke reden voor de ontwikkeling van Magpipe. Als je Content Marketing eenmaal goed inzet, zul je zien dat er meer mensen een bijdrage kunnen en willen leveren, en dan is coördinatie absoluut noodzakelijk.

Het artikel beschrijft ook nog een aantal rollen binnen zo’n team, binnen een ‘Center of Excellence’. Leuk gevonden (‘Sultan of Search’), maar het komt er wel op neer dat je al een aardige omvang moet hebben om zo iets te kunnen organiseren.

Stap 1: Met elkaar communiceren!

http://contentmarketinginstitute.com/2013/12/hold-content-strategy-together-enterprise-wide/

Laat een reactie achter en discussieer mee!