De meningen over het voortdurende online overnemen van andermans nieuws zijn verdeeld. Sommige vertegenwoordigers van de ‘traditionele’ media beschuldigen de concurrentie van diefstal. Anderen pleiten voor juist meer vrijheid in nieuwsdistributie: meer lezers en aandacht voor de oorspronkelijke nieuwsbron. 2 april was er daarom een groot #jatdebat met grote namen uit de journalistiek.

Tijdens de bijeenkomst werd gezocht naar praktische oplossingen (en niet echt gevonden). Digitaal overnemen is immers een gegeven online, of we willen of niet. De vraag is of beleefdheidsregels bij het digitaal nieuws overnemen levensvatbaar zijn. (deze inleiding is gebaseerd op de aankondiging van De Nieuwe Reporter).

Mocht iemand niet netjes om zijn gegaan met jouw content, dan kun je dit tegenwoordig melden bij Google.

Kijk voor een aardig verslag met discussie ook vooral nog even op De Nieuwe Reporter.

2 REACTIES

Laat een reactie achter en discussieer mee!