De link verwijst naar een aardig artikel over de noodzaak van het betrekken van je collega’s bij Content Marketing. Dat is van belang omdat de expertise over het product of dienst lang niet altijd in voldoende mate beschikbaar is bij de marketeer. Ieder zijn vak, nietwaar?

De genoemde aandachtspunten voor betrekken van collega’s bij Content Marketing zijn:

 • Buy-in van collega’s
 • Training Content Marketing
 • Tools voor Content Marketing
 • Groeipad – iedereen omtoveren tot Content Marketingspecialist
 • Geef ze de keuze in hoeverre ze betrokken willen zijn

Allemaal nuttige tips, maar wel wat rooskleurig voorgesteld. Je kunt nog zo veel trainingen geven, tools naar binnen halen… Het blijft in veel gevallen roeien tegen de stroom in. Niet iedereen wordt een Social Media expert…In dat kader zijn er veel overeenkomsten met de problematiek van de implementatie van Kennismanagement in organisaties. Het blijkt een complex proces om medewerkers te motiveren om hun kennis intern te delen; om dat extern te doen is nóg een stapje hoger op de ambitieladder. In mijn ervaring is het zo dat wanneer je 1-5% van de organisatie structureel hierbij kunt betrekken, je al heel erg tevreden mag zijn. Ga op zoek naar evangelisten, op het moment dat je kan laten zien dat het werkt haken er vanzelf meerdere mensen aan; met succes maak je vrienden.

Nog een aantal extra punten:

 • Maak de barrière om mee te doen zo laag mogelijk. Laat bijvoorbeeld iemand al meedoen door interessante Tweets te favouriten en eventueel van wat commentaar te voorzien. Aanvaard dat interessant materiaal gewoon per e-mail  aangeleverd kan worden.
 • Lever feedback over wat de informatie die is aangeleverd voor je collega’s heeft opgeleverd. Hoeveel verkeer levert dit op? Wat voor conversie is er bereikt?
 • Maak een mix van hetgeen je wilt verspreiden. Eigen content, maar verwijs ook naar externe interessante artikelen, eventueel voorzien van eigen commentaar. Content Curation is een prima middel om interne experts te betrekken. Het is veel eenvoudiger om een kort commentaar te leveren op een artikel, dan vanuit het niets een volstrekt nieuw artikel te maken. Overigens is dat precies wat ik hier doe – ik had geen plannen om een artikel te schrijven over het betrekken van je medewerkers, maar voelde me wel geroepen om een commentaar te schrijven, omdat het onderwerp mij dagelijks bezighoud.
 • Vaak wordt er al intern informatie verzameld, of informeel gedeeld. Betrek ze, en zorg ervoor dat je in die stroom van gecureerde content komt te zitten.
 • Laat ook aan de organisatie zien waar je mee bezig bent. Richt een Content Hub in waar je kunt laten zien wat je als marketeer allemaal naar ‘buiten’ stuurt. Verstuur interne nieuwsbrieven. Dat wordt vaak als ouderwets gezien, maar de statistieken en onderzoeken tonen nog steeds de effectiviteit aan. Het is laagdrempelig en geschikt voor iedereen die NIET dagelijks op sociale media te vinden is. Ook ideaal om de interne medewerkers te betrekken.

Als laatste wordt gesteld: “Het doel van Content Marketing is niet om zoveel mogelijk content te produceren, hoewel dit wel helpt, maar om kwalitatief goede content te produceren” Daar kun je van mening over verschillen. Volgens mij gaat het er om dat je jezelf als organisatie (het collectief van individuen) weet neer te zetten als expert. En het produceren en publiceren van content is daar één onderdeel van. Het kan ook subtieler, door te reageren op vragen, door kennis te delen. Dat moet je structureren en vooral ook begeleiden. En ervaring leert: iedereen raakt gemotiveerd als  gezien wordt dat de kennis en expertise van medewerkers wordt gewaardeerd en bijdraagt aan het succes van de onderneming.

Wat zijn jullie ervaringen? Reactie graag in de commentaarsectie hieronder…

http://www.digitalcontentmarketing.nl/hoe-betrek-je-collegas-in-je-contentmarketingstrategie/

6 REACTIES

 1. Bedankt voor je reactie Andre. Denk dat René, maar ook ikzelf hier graag eens een langer gesprek aan wijden.

 2. […] Dit hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn als dat het lijkt. Medewerkers kunnen via verschillende routes zoals het ‘favoriten’ van tweets al informatie cureren voor intern gebruik. Maar ook kunnen enkele meer actieve medewerkers korte samenvattingen maken van de belangrijkste artikelen in jouw markt en dit posten naar een (interne) content hub of intranet. Hier kunnen de artikelen waar eigen visie en context aan toegevoegd is, gelezen worden door collega’s. Maar eventueel kunnen deze artikelen ook beschikbaar gemaakt worden voor verspreiding via sociale media. Dan wordt interne kennisdeling een voedingsbodem voor Content Marketing. […]

 3. mijn ervaring is dat je met de kleine groep evangelisten zo spoedig mogelijk de groep groter moet maken, omdat anders the gap met de anderen te groot wordt. Voor dat er een beleidsplan ligt (als die er al moet komen) is het handig om zo snel mogelijk anderen te laten aanhaken. Anders gaat de rest staan kijken naar de hoge lat, en denken dat lukt mij nooit of dat kost veel te veel tijd, terwijl best veel medewerkers het op zich wel willen. Kleine technische belemmeringen of incompetenties als niet precies weten hoe je de sociale media kanalen bedient of account aanmaakt kan al een simpele belemmering zijn om niet mee te doen. Ook zichzelf niet als expert zien, terwijl iedereen natuurlijk wel een expertise heeft is een interne belemmering die met een beetje aandacht goed te verhelpen is. Verder zijn we erg lang bezig geweest met de discussie: is de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van content die we naar buiten brengen van de individu of de organisatie? M.a.w. Moeten we een gezamenlijke agenda maken over content die we naar buiten brengen met een regisseur en redacteur of laten we dit de individuele verantwoordelijkheid en vertrouwen we op de expertise van de community. Het is uiteindelijk een combi geworden -)

Laat een reactie achter en discussieer mee!