HowardsHome heeft een scan uitgevoerd onder een aselecte groep van 30 brancheorganisaties uit verschillende sectoren. Daarbij is gekeken naar de wijze waarop deze organisaties content gebruiken op hun website en social media om nieuwe leden te werven en binding te houden met bestaande leden. Tevens is onderzocht of de brancheverenigingen online de conversatie aangaan en op welke manieren zij hun publiek proberen te verleiden tot lidmaatschap.

Samenvatting quickscan: social media

Twitter is ingeburgerd onder brancheorganisaties en wordt het meest actief gebruikt voor het binden van publiek en leden via het delen van content.

1. 93% van onderzochte brancheorganisaties heeft één of meerdere Twitteraccounts.
2. 100% van de onderzochte brancheorganisaties heeft een LinkedIn company page. Maar deze pagina wordt vrijwel niet gebruikt voor het delen van content. De LinkedIn-groepen van brancheorganisaties zijn over het algemeen levendiger, maar ook deze worden zeker niet in alle gevallen actief door de organisatie gevoed.
3.  33% van de onderzochte brancheorganisaties heeft een Facebookpagina, Facebook is daarmee is het minst gebruikte platform.

Lees meer: Quickscan Content Marketing & Conversie bij brancheorganisaties

 

 

 

 

Laat een reactie achter en discussieer mee!